Những lời khuyên thú vị đến từ câu chuyện “Ớt có cay không”?

Lời khuyên là đừng vội vàng bán sản phẩm khi vừa mới bắt đầu, mà cần phải tìm hiểu rõ vấn đề, biết lắng nghe khách hàng để xem tiềm ẩn bên trong họ cần những gì. Nếu đã thấu hiểu, biết được nhu cầu tiềm ẩn bên trong của khách hàng thì khi đó việc bán hàng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều