Diện mạo BĐS khu Nam Sài Gòn nhìn từ trên cao đang thay đổi chóng mặt

Diện mạo BĐS khu Nam Sài Gòn nhìn từ trên cao đang thay đổi chóng mặt Điển hình là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, từ một vùng đất sình lầy nay đã biến thành một trong những trung tâm đô thị văn minh, hiện đại và trung tâm thương mại tài chính. Bên cạnh đó, với sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhiều dự án thay tên đổi chủ, khu Nam Sài Gòn đang là một thị trường tiềm năng.