BAN LÃNH ĐẠO PHÚ MINH LAND

Ban lãnh đạo hết lòng với công việc. Nhận trách nhiệm 100% để thay đổi và phát triển. Dốc lòng hoàn thành những việc đã khởi sự.

ÔNG NGUYỄN TIẾN MỪNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG MAI PHÚ CƯỜNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BÀ TRỊNH THỊ NGỌC HƯƠNG
QUẢN LÝ KINH DOANH

ÔNG NGUYỄN HOÀI VŨ
QUẢN LÝ KINH DOANH

ÔNG NGUYỄN HOÀNG LUÂN
QUẢN LÝ KINH DOANH

ÔNG TRẦN VĂN VŨ
QUẢN LÝ KINH DOANH

ÔNG PHẠM HOÀNG TÙNG
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BÀ TRƯƠNG THỊ TƯỜNG VY
KẾ TOÁN KIÊM ADMIN