Hút hàng chục triệu USD, trung tâm thương mại tài chính Phú Mỹ Hưng được phát triển như mô hình ở New York

You are here: