Những tuyến kênh rạch nào tại TP.HCM sẽ được di dời và kêu gọi đầu tư ngay trong năm 2018?

You are here: